Lineární rovnice základní

Rovnice jednoduché, se závorkami, …

200 

3/5

Popis

V písemném online kurzu se dozvíte základní pravidla pro úpravy a výpočty jednoduchých rovnic a také to, jak si ověříte správnost Vašeho spočteného výsledku.
Kurz obsahuje popis jednotlivých členů rovnice, úpravy rovnice, možný počet řešení a  kontrolu výsledků.

Najdete zde 4 příklady s písemným okomentovaným postupem, dále 20 vyřešených příkladů včetně postupu a na závěr 20 příkladů k procvičení dané látky.
Příklady jsou jednoduché, kde jedinou obtížnost představuje úprava závorek.

Online kurz máte k dispozici po dobu jednoho měsíce.

Najdete zde např.:

1)   \(x \sqrt{2} – \sqrt{3} = -( \sqrt{3}-x \sqrt{2})\)

2)   \((a+5)(a+2)-3(4a-3) = (a-5)^2\)

3)   \(13-3\left[5-7(6+8x)\right] = 6(4+3x)\)

Jaké jsou výhody online kurzu?

  • k příkladům se můžete během 1 měsíce kdykoliv vrátit
  • za hodinu doučování zaplatíte více než co za tento kurz
  • v tomto kurzu se naučíte víc než za hodinu na osobním doučování
  • v průběhu kurzu se můžete tázat našich lektorek (e-mailem nebo na chatu) na výpočet i jiných příkladů z oblasti lineárních rovnic

Ukázka z kurzu

Lineární rovnicí s neznámou $$x\in R$$ nazýváme každou rovnici ve tvaru $$ax+b=0,$$ kde $$a\in R\setminus\lbrace0\rbrace, b\in R.$$

Abychom mohli mluvit o rovnici, musíme mít zadání ve tvaru levá strana = pravé straně a musí tam být obsažena neznámá, např. \(x+2=5\), kde:
– \(x+2\) je levá strana rovnice, značíme L,
– \(5\) je pravá strana rovnice, značíme P,
– \(x\) je neznámá.
Řešení rovnice označujeme jako kořeny.
Lineární rovnice má jeden kořen.

Komentované příklady

$$3x+5=7x+13$$

Členy s neznámou máme vlevo i vpravo rovnice, proto si určíme, že neznámou budeme mít vlevo. 3x + 5 tedy ponecháme a převedeme + 7x. Protože převádíme zprava doleva, nesmíme zapomenout na změnu znaménka. Dostaneme tedy rovnici ve tvaru
$$3x-7x+5=13$$
Teď ještě musíme převést čísla na stejnou stranu. Převedeme tedy + 5 zleva doprava a opět s\(\nobreakspace\)opačným znaménkem. Máme rovnici
$$3x-7x=13-5$$
Sečteme členy na levé i pravé straně a dostáváme tvar rovnice
$$-4x=8$$
Abychom získali správný výsledek, potřebujeme mít na levé straně pouze \(x\). To získáme tak, že celou rovnice podělíme – 4.

Pokračování v placené verzi…