Zlomky

Výpočty se zlomky, včetně složených zlomků …

100 

3/5

Popis

V online kurzu si zopakujete sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Zopakujete si jednodušší příklady, ale také řešení složených zlomků.
Příklady se mohou objevit u přijímacích zkoušek na střední školu.

Najdete zde 2 příklady písemně komentované s postupem, 10 řešených a 10 příkladů k procvičení.

Online kurz máte k dispozici po dobu jednoho měsíce.

Najdete zde např.:
1) Vypočítej a výsledek zapiš v základním tvaru:
\( \dfrac{\left(2\dfrac {1}{5}\cdot 3\dfrac {8}{6}\right)}{5\dfrac {2}{3}}\)

2) Vypočítej a výsledek zapiš jako desetinné číslo:
\( \dfrac {2}{7}\cdot 0,7+{\left(-\dfrac {1}{3}\right)^{2}}:\dfrac {2}{9}\)

3) Vypočítej a výsledek zapiš jako smíšené číslo:
\(\dfrac {\left(\dfrac {-2}{5}\right)^2+0,3\cdot\dfrac {2}{3}}{\left(\dfrac {-1}{3}+\dfrac {1}{6}\right):\left(\dfrac {-5}{3}\right)}\)

Ukázka z kurzu

Nezapomeň:
Zlomková čára nám také značí dělení! Např. $$\dfrac{10}{5}=10:5=2.$$ Znaménko “ – “ (mínus) před zlomkem nám mění znaménko celého zlomku! Např. $$-\dfrac{(3-2)}{2}=\dfrac{-(3-2)}{2}=\dfrac{-3+2}{2}$$

Vypočítej a výsledek zapiš v základním tvaru:
\( \dfrac {1}{6}+\dfrac {3}{14}:\left(-\dfrac {12}{7}\right)\)

Řešení

Víme, že v počítání má přednost nejdříve násobení/dělení před sčítáním/odčítáním. Proto budeme zlomky nejdříve dělit, potom teprve sčítat.
$$\dfrac {1}{6}+\dfrac {3}{14}:\left(-\dfrac {12}{7}\right)=\dfrac {1}{6}+\dfrac {\color {red}{3}}{\color {orange}{14}}\cdot \left(-\dfrac {\color {orange}{7}}{\color {red}{12}}\right)=\dfrac {1}{6}+\dfrac {1}{2}\cdot \left(-\dfrac {1}{4}\right)=\dfrac {1}{6}+\dfrac {1\cdot (-1)}{2\cdot4}=\\[6ex]=\dfrac {1}{\color {green}{6}}-\dfrac {1}{\color {violet}{8}}=\dfrac {\color {blue}{24}:\color {green}{6}\cdot1-\color {blue}{24}:\color {violet}{8}\cdot 1}{\color {blue}{24}}=\dfrac {4-3}{24}=\dfrac {1}{24}$$