Kvadratické rovnice – diskriminant a kořeny Kvadratickou rovnici poznáme ze zadání nebo z průběžného výsledku tak, že se nám neznámá objeví na druhou mocninu, např. . Obecná kvadratická rovnice má předpis , kde člen: – a nazýváme kvadratický člen, – b nazýváme lineární člen, – c nazýváme absolutní člen. Ze zadání nemusí být vždy nutně […]
To access this page, you must purchase Maturitní příprava or Kvadratické rovnice II..