Kurz k přijímacím zkouškám na SŠ

V kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu najdete řešené ukázkové příklady, které se v přijímačkách mohou objevit. Pokud si projdete všechny příklady a spočítáte je, gratulujeme, u přijímací zkoušky z matematiky by vás nemělo nic překvapit. Jestliže u některého příkladu nebudete vědět, jak jej spočítat, kliknutím na odkaz si můžete zakoupit kurz, který obsahuje právě tento typ příkladů. Po absolvování vybraného kurzu budete připraveni na úspěšné zvládnutí přijímaček z matematiky.

V nabídce máme i kompletní kurz k přijímacím zkouškám, který zahrnuje všechny typy příkladů, se kterými se u zkoušky můžete setkat.

Příklad 1: Obvody a obsahy obrazců
Zadání: Vypočítej obsah vybarvené části rovnostranného trojúhelníku. Základna je dlouhá 5\(\nobreakspace\)dm. Vrcholy trojúhelníku tvoří středy jednotlivých částí kružnic.  
Kurz na obvody a obsahy obrazců
Kurz na vyjádření neznámé ze vzorce

Zobrazit řešení

Příklad 2: Poměr
Zadání: Fotografie s rozměry 12 cm a 20 cm chceme upravit v poměru
a) 2 : 6,
b) 5 : 4.
Jak velká bude fotografie po úpravách? Došlo ke zmenšení nebo zvětšení?
Kurz na výpočet poměrů

Zobrazit řešení

Příklad 3: Měřítko mapy
Zadání: Chodec ujde 2,4 km za 12 minut. Trasa, kterou ujde za 25 minut, na mapě měří 10\(\nobreakspace\)cm. Jaké je měřítko mapy? Rychlost chodce se nemění.
Kurz na měřítko mapy

Zobrazit řešení

Příklad 4: Povrch a objem hranolu
Zadání: Bazén tvaru kolmého hranolu se dnem tvaru rovnoramenného lichoběžníku s rozměry  základen 12 m a 160 dm a rameny 800 cm je hluboký 2 m. Při jarním úklidu je třeba vybělit dno a stěny bazénu. Kolik \(m^{2}\) je třeba vybělit?

Kurz na výpočet povrchu a objemu hranolu
Kurz na vyjádření neznámé ze vzorce

Zobrazit řešení

Příklad 5: Povrch a objem válce
Zadání: Máme dvě různé nádoby tvaru válce. V nádobě s vnitřním průměrem 8 cm a výškou 6\(\nobreakspace\)cm máme roztok, který chceme přelít do jiné nádoby s vnitřním poloměrem 3 cm. Jak vysoko bude roztok v druhé nádobě? Výsledek zaokrouhli na jedno desetinné místo.

Kurz na výpočet povrchu a objemu válce
Kurz na vyjádření neznámé ze vzorce

Zobrazit řešení

Příklad 6: Převody jednotek
Zadání:Tři úplně stejné hlávky zelí váží celkem 6 600 g. Pět stejných hlávek kapusty váží celkem 10,25 kg. Je těžší hlávka zelí nebo kapusty a o kolik kilo?
Kurz na převody jednotek

Zobrazit řešení

Příklad 7: Převody jednotek
Zadání:\(53,575\:l + 30,9 \:dm^3 + 1\: 459\:mm^3 = ……………………. cm^3\)

Kurz na převody jednotek

Zobrazit řešení

Příklad 8: Přímá a nepřímá úměra
Zadání: Montujeme zahradní skleník. Dva dělníci provedou montáž za 54 hodin. Za jaký čas provede montáž 9 dělníků?
Kurz na přímou a nepřímou úměru

Zobrazit řešení

Příklad 9: Procenta
Zadání: Ve třídě je 14 dívek. Kolik je ve třídě chlapců, jestliže tvoří 44 % žáků třídy?
Kurz na výpočet procent

Zobrazit řešení

Příklad 10: Rovnice
Zadání: Vyřeš rovnici a proveď zkoušku:
$$\dfrac{3}{4}(2u-5)-\dfrac{u}{3}-\dfrac{1}{20}=\dfrac{4}{5}(3u-2)-\dfrac{2}{3}(5u-3)$$
Kurzy na lineární rovnice

Zobrazit řešení

Příklad 11: Mnohočleny
Zadání: Rozlož na součin mnohočlenů pomocí vzorců: \(81m^4-9n^2\)

Kurz na mnohočleny

Zobrazit řešení

Příklad 12: Nerovnice
Zadání: Vyřeš nerovnici \(8-3x>\dfrac{x+2}{3}≤\dfrac{3x+4}{4}\)

Kurz na nerovnice

Zobrazit řešení

Příklad 13: Soustava rovnic
Zadání: Na dvorku jsou holubi a králíci. Všechna zvířata mají dohromady 35 hlav a 110 nohou. Kolik je na dvoře holubů a kolik králíků?

Kurz na výpočet soustav

Zobrazit řešení

Příklad 14: Zlomky
Zadání: Vypočítej a výsledek zapiš v základním tvaru:
\( \dfrac{\left(2\dfrac {1}{5}\cdot 3\dfrac {8}{6}\right)}{5\dfrac {2}{3}}\)

Kurz na zlomky

Zobrazit řešení

Příklad 15: Celá čísla
Zadání: Vypočítej:
\((6-\sqrt {9})^2-(\sqrt {25})^2\)

Kurz na celá čísla

Zobrazit řešení