Příklady s řešením

Na co se můžete těšit?

Připravily jsme pro vás velké množství řešených příkladů z matematiky s podrobným postupem řešení. Najdete zde matematické příklady jak ze základní, tak i střední či vysoké školy. U středoškolské matematiky se můžete těšit i na řešené příklady z oblasti pravděpodobnosti a u vysokoškolské matematiky také na příklady ze statistiky. Příklady postupně přibývají. Vyberte si téma a pak už jen stačí vybrat si příklad, u kterého chcete znát správný postup výpočtu. Zadání příkladů je volně k dispozici.

Chcete vyzkoušet, jak to funguje? Zaregistrujte se a získáte kredit 10 Kč na zobrazení řešení libovolných příkladů.

Jak si zobrazit postup?

Příklady

Počítání s algebraickými vzorci

Počítání s celými čísly

Počítání s lineárními rovnicemi

Počítání s mnohočleny

Počítání s rovnicemi s neznámou ve jmenovateli

Počítání se slovními úlohami na procenta

Počítání se zlomky

Počítání s maticemi

Počítání s exponenciálními rovnicemi

Počítání se slovními úlohami

Počítání s lomenými výrazy

Počítání s derivacemi

Počítání s diskrétní náhodnou veličinou

Příklady s řešením

Na co se můžete těšit?

Připravily jsme pro vás velké množství řešených příkladů z matematiky s podrobným postupem řešení. Najdete zde matematické příklady jak ze základní, tak i střední či vysoké školy. U středoškolské matematiky se můžete těšit i na řešené příklady z oblasti pravděpodobnosti a u vysokoškolské matematiky také na příklady ze statistiky. Příklady postupně přibývají. Vyberte si téma a pak už jen stačí vybrat si příklad, u kterého chcete znát správný postup výpočtu. Zadání příkladů je volně k dispozici.

Chcete vyzkoušet, jak to funguje? Zaregistrujte se a získáte kredit 10 Kč na zobrazení řešení libovolných příkladů.

Jak si zobrazit postup?

Příklady

Počítání s algebraickými vzorci

Počítání s celými čísly

Počítání s lineárními rovnicemi

Počítání s mnohočleny

Počítání s rovnicemi s neznámou ve jmenovateli

Počítání se slovními úlohami na procenta

Počítání se zlomky

Počítání s maticemi

Počítání s exponenciálními rovnicemi

Počítání se slovními úlohami

Počítání s lomenými výrazy

Počítání s derivacemi

Počítání s diskrétní náhodnou veličinou